秦可卿,中國古典小說(shuō)《紅樓夢(mèng)》中的金陵十二釵之一。她有三重身份:在人間,她乳名可卿,諧音“情可傾”,是營(yíng)繕郎秦邦業(yè)從養生堂抱養的女兒,寧國府重孫賈蓉的原配;在仙界,她是太虛幻境警幻仙子的妹妹,乳名兼美,意為兼釵黛之美,表字可卿,諧音“情可親”,原是個(gè)鐘情的首坐,管的是風(fēng)情月債;在妖界,她是狐貍精,經(jīng)由養生堂轉世為人。

秦可卿長(cháng)得裊娜纖巧,性格風(fēng)流,行事溫柔和平,被賈母贊為重孫媳中第一個(gè)得意之人,但因爬灰、養小叔子兩件丑事曝光,使她年輕早夭,她的喪禮極其豪華,給寧國府埋下了重大禍患;秦可卿身份特殊、出場(chǎng)極少,留下了一堆懸案,成為紅學(xué)界熱議的對象。

秦可卿生卒不詳,關(guān)于她的死,有病逝、自縊兩種說(shuō)法,其中,脂批霪喪天香樓、命刪天香樓影響最大。

中文名

秦可卿

外文名

QinKeqing

別名

秦氏、蓉大奶奶、可兒、兼美

飾演

張蕾,夏麗蓉(1987版紅樓夢(mèng))

唐一菲(2010版新紅樓夢(mèng))

配音

柳青(1987版紅樓夢(mèng))

性別

登場(chǎng)作品

《紅樓夢(mèng)》及其衍生作品

生日

1711年8月14日【現實(shí)人物】

國籍

中國

職業(yè)

小說(shuō)人物

排名

金陵十二釵正冊第十二位

身份

寧國府重孫媳婦,賈蓉之妻

人物生平

仙界來(lái)歷

秦可卿來(lái)自仙界的清凈女兒之境,是太虛幻境之主警幻仙子的妹妹,乳名兼美,表字可卿。她在警幻宮中原是個(gè)鐘情的首坐,管的是風(fēng)情月債。奉警幻之命,降臨塵世,為第一情人,引導金陵十二釵早早歸入太虛幻境。

嫁入豪門(mén)

秦可卿

秦可卿一下凡就是個(gè)棄嬰,被養生堂收養。營(yíng)繕郎秦邦業(yè)因當年無(wú)生育,便向養生堂抱養了她,給她起了個(gè)小名喚可兒。同時(shí)抱養的還有一個(gè)男嬰,但是沒(méi)能養活。秦邦業(yè)五旬之上生了秦鐘,就是秦可卿的弟弟。秦邦業(yè)為官清廉,宦囊羞澀,家境清寒。

且為人正派,家風(fēng)清肅,十分重視對秦可卿姊弟倆的教育。秦可卿長(cháng)成個(gè)大美人,因父親素與賈家有些瓜葛,故結了親,嫁給賈珍之子賈蓉為妻,所以脂硯齋評她“貧女得居富室”。原著(zhù)特別交代她的小名賈府從無(wú)人知道,意味著(zhù)她出身養生堂的秘密被秦邦業(yè)隱瞞得好好的,賈府始終相信她是秦邦業(yè)的親生女兒。

夢(mèng)里幻情

秦可卿嫁入賈府后,獲得了合族上下的同聲贊美。尤氏護著(zhù)她,賈母憐惜她。鳳姐與她感情尤深,時(shí)常去找她說(shuō)話(huà)。每逢此時(shí),寶玉也屁顛屁顛跟著(zhù)。有一次,賈珍之妻尤氏請賈母、王夫人等賞梅,寶玉要睡午覺(jué),秦可卿請纓去安排。寶玉在她的臥房里夢(mèng)入太虛幻境,警幻仙子將她許配與寶玉,意欲讓寶玉領(lǐng)略人間仙界第一等美色,從此看破男女之情,回歸孔孟經(jīng)濟正路。二人即時(shí)成親,柔情繾綣,軟語(yǔ)溫存,難解難分,忽至迷津而驚醒,失聲喊叫“可卿救我”。秦可卿正在房外囑咐小丫頭們好生看著(zhù)貓兒狗兒打架,忽然聽(tīng)見(jiàn)寶玉在夢(mèng)中喚她的小名,心里納悶,又不好細問(wèn)。

因霪致死

因賈珍溺愛(ài),秦可卿享受到異常奢侈的生活,以致體弱多病。她的私生活也很混亂,焦大罵她“爬灰的爬灰,養小叔子的養小叔子”;父親秦邦業(yè)疏遠她;大總管賴(lài)二違令派焦大送秦鐘回家,借刀焦大醉罵令她難堪;秦鐘在外受金榮欺負,金榮的姑媽璜大奶奶還欺上門(mén)來(lái),氣勢洶洶要找她評理,雖然尤氏替她擋過(guò)一劫,但是她已因焦大醉罵、流言蜚語(yǔ)、鬧學(xué)堂而種下心病,暗生悶氣,茶飯不思。

那年七月,秦可卿月經(jīng)后期。中秋節,她還跟著(zhù)賈母、王夫人玩了半夜。到了二十日后,一天比一天覺(jué)懶了。截至九月初,經(jīng)期有兩個(gè)月沒(méi)來(lái),疑患婦科病和抑郁癥,一病不起。此病事關(guān)名節,請來(lái)的三四位太醫都不能確診,亦不敢從容用藥,耽誤了病情。后來(lái)雖有民間神醫張友士看病開(kāi)方,但為時(shí)已晚。九月半,賈敬生日,鳳姐探病,寶玉傷心流淚。冬至交節的那幾天,賈母、王夫人、鳳姐天天派人去看她。臘月初二,鳳姐最后一次探病,大約就在當天夜交三鼓的時(shí)分(23時(shí)許)殞命,寶玉悲痛吐血。她在臨死前托夢(mèng)給鳳姐,贊鳳姐是個(gè)脂粉隊里的英雄;囑咐賈府后事二件,一是祭祀產(chǎn)業(yè),二是家塾供給;預言元春喜事;預警賈府末世及金陵十二釵悲劇。

喪禮奢華

秦可卿喪禮極盡奢華,停靈七七四十九日,寧國府街上一條白漫漫人來(lái)人往,花簇簇官來(lái)官去??窗鍟r(shí)幾副杉木板賈珍皆不滿(mǎn)意,到底買(mǎi)下了薛家木店里的一副出自潢海鐵網(wǎng)山,原是給義忠親王老千歲準備的檣木板,賈政諫言說(shuō)以秦可卿的身份不配享用此物,賈珍也不肯聽(tīng)。為了喪禮上風(fēng)光些,賈珍又從大內紅人戴權手上為賈蓉捐了個(gè)龍禁尉的前程,還特地請了鳳姐協(xié)理。

秦可卿的喪禮埋伏一系列重大禍患:丫鬟瑞珠觸柱而亡,寶珠請愿自任義女,出殯后守靈鐵檻寺;鳳姐在鐵檻寺弄權;最嚴重的是賈珍擅用潢海鐵網(wǎng)山檣木板,接上了后來(lái)賊寇入室搶劫、海疆戡亂一條線(xiàn)索。

秦可卿

秦可卿死于臘月初二,她的喪禮卻在翌年八月,間隔達九個(gè)月;從她的病情來(lái)看,似乎是病逝,從她的判詞、曲子及對鴛鴦的自述來(lái)看,似乎又是自縊。她的死所以成為紅學(xué)懸案。

死后顯靈

秦可卿死后顯靈兩次,一次在大觀(guān)園責問(wèn)鳳姐辜負了當年的囑托,一次教鴛鴦自縊,引入太虛幻境。寶玉夢(mèng)入真如福地(太虛幻境的幻象),見(jiàn)到她與眾女兒在一起。全書(shū)結尾處,賈政、賈蓉扶賈母、秦可卿、鳳姐、鴛鴦、黛玉靈柩回南安葬。

主要影響

秦可卿長(cháng)得裊娜纖巧,性格風(fēng)流,行事溫柔平和,被賈母贊為重孫媳中第一得意之人;而在警幻仙界,她是警幻仙姑的妹妹。她鮮艷嫵媚有似寶釵,風(fēng)流裊娜,則又如黛玉。原是個(gè)鐘情的首坐,在警幻仙子座下管的是風(fēng)情月債。在賈寶玉夢(mèng)游太虛幻境時(shí),被警幻仙子許配給賈寶玉教他云雨之情。離世前魂托鳳姐,告其“月滿(mǎn)則虧,水滿(mǎn)則溢”和“登高必跌重”的道理以警示賈府興亡。

歷史評價(jià)

書(shū)中評價(jià)

正冊判詞

畫(huà)一座高樓,上有一美人懸梁自盡。其判云:

情天情?;们樯?,情既相逢必主霪。

漫言不肖皆榮出,造釁開(kāi)端實(shí)在寧。

紅樓夢(mèng)曲-好事終

畫(huà)梁春盡落香塵。擅風(fēng)情,秉月貌,便是敗家的根本?;妙j墮皆從敬,家事消亡首罪寧。宿孽總因情!

自評

這都是我沒(méi)福。這樣人家,公公婆婆當自己的女孩兒似的待。嬸娘的侄兒雖說(shuō)年輕,卻也是他敬我,我敬他,從來(lái)沒(méi)有紅過(guò)臉兒。就是一家子的長(cháng)輩同輩之中,除了嬸子倒不用說(shuō)了,別人也從無(wú)不疼我的,也無(wú)不和我好的。這如今得了這個(gè)病,把我那要強的心一分也沒(méi)了。公婆跟前未得孝順一天,就是嬸娘這樣疼我,我就有十分孝順的心,如今也不能夠了。我自想著(zhù),未必熬的過(guò)年去呢。

他評

賈母:素知秦氏是極妥當的人,生得裊娜纖巧,行事又溫柔和平,乃重孫媳中第一個(gè)得意之人。

尤氏:他這為人行事,那個(gè)親戚,那個(gè)一家的長(cháng)輩不喜歡他……雖則見(jiàn)了人有說(shuō)有笑,會(huì )行事兒,他可心細,心又重,不拘聽(tīng)見(jiàn)個(gè)什么話(huà)兒,都要度量個(gè)三日五夜才罷。這病就是打這個(gè)秉性上頭思慮出來(lái)的。

張太醫:大奶奶是個(gè)心性高強聰明不過(guò)的人,聰明忒過(guò),則不如意事常有,不如意事常有,則思慮太過(guò)。此病是憂(yōu)慮傷脾,肝木忒旺,經(jīng)血所以不能按時(shí)而至。

合族人丁并家下諸人:那長(cháng)一輩的,想他素日孝順;平輩的,想他平日和睦親密;下一輩的,想他素日的慈愛(ài),以及家中仆從老小,想他素日憐貧惜賤、愛(ài)老慈幼之恩。

焦大:爬灰的爬灰,養小叔子的養小叔子。

璜大奶奶:人都別要勢利了,況且都做的是什么有臉的事。

評點(diǎn)者評價(jià)

涂瀛:可卿,香國之桃花也,以柔媚勝。愛(ài)牡丹者愛(ài)之,愛(ài)蓮者愛(ài)之,愛(ài)菊者亦愛(ài)之。然賦命群芳為至薄,女子忌之。故談星相者,以命帶桃花、面似桃花為病??汕浍@于人而不獲于天。命帶之乎,亦面似之也。愛(ài)可卿者,并怨桃花?。ㄗx花人論贊)

王希廉:六回至十六回為五段,結秦氏誨霪喪身之公案,敘熙鳳作威造孽之開(kāi)端。按第六回劉老老一進(jìn)榮國府后,應即敘榮府情事,乃轉詳于寧而略于榮者,緣賈府之敗,造釁開(kāi)端,實(shí)起于寧。秦氏為寧府霪亂之魁,熙鳳雖在榮府,而弄權實(shí)始于寧府,將來(lái)榮府之獲罪,皆其所致,所以首先細敘。(護花主人總評)

秦可卿

秦氏托夢(mèng),籠罩全部盛衰。且以見(jiàn)一衰便難再盛,須早為后日活計,是作者借以規勸賈府。寶玉一聞秦氏兇信,便心如刀戳,吐出血來(lái)。夢(mèng)中云雨如此迷人,豈其然乎。秦氏一死,合族俱到,男女姻親,亦皆齊集。固見(jiàn)秦氏平日頗得人心,亦以見(jiàn)賈珍素日之愛(ài)憐其媳。秦氏死后,不寫(xiě)賈蓉悼亡,單寫(xiě)賈珍痛媳,又必覓好棺木,必欲封誥,借道薦懺,開(kāi)喪送柩,盛無(wú)以加,皆是作者深文。(第13回)

脂硯齋:焦大之醉,伏可卿之病至死。(戚序本第7回)

欲速可卿之死,故先有惡奴之兇頑,而后及以秦鐘來(lái)告,層層克入,點(diǎn)露其用心過(guò)當,種種文章逼之。雖貧女得居富室,諸凡遂心,終有不能不夭亡之道。(戚序本第10回)

將可卿之病將死,作幻情一劫;又將賈瑞之遇唐突,作幻情一變。(戚序本第11回)

生死窮通何處真。英明難遏是精神。微密久藏偏自露,幻中夢(mèng)里語(yǔ)驚人。(戚序本第13回)

“盡我所有”,為媳婦是非禮之談,父母又將何以待之。故前此有惡奴酒后狂言,及今復見(jiàn)此語(yǔ),含而不露,吾不能為賈珍隱諱。(戚序本第13回)

借可卿之死,又寫(xiě)出情之變態(tài),上下大小,男女老少,無(wú)非情感而生情。且又借鳳姐之夢(mèng),更化就幻空中一片貼切之情,所謂寂然不動(dòng),感而遂通。所感之象,所動(dòng)之萌,深淺誠偽,隨種必報,所謂幻者此也,情者亦此也。何非幻,何非情。情即是幻,幻即是情,明眼者自見(jiàn)。(戚序本第13回)[2]

賈珍尚奢,豈有不請父命之理。因敬要緊,不問(wèn)家事,故得恣意放為。(甲戌本第13回)

“秦可卿霪喪天香樓”,作者用史筆也。老朽因有魂托鳳姐賈家后事二件,的是安富尊榮坐享人不能想得到處。其事雖未行,其言其意則令人悲切感服,姑赦之,因命芹溪刪去。(甲戌本第13回)

其他評價(jià)

馬瑞芳:秦可卿一家的名字都是為了說(shuō)明“情的罪孽”;太虛幻境判詞、紅樓夢(mèng)曲規定她因霪自殺;焦大罵出她與賈珍、賈薔亂倫;她臥室的香艷描寫(xiě),暗示她是風(fēng)月人物。作者在現實(shí)中選擇了秦可卿這個(gè)因風(fēng)月之事敗露而死亡的人,作為“情”的象征,讓她在寶玉夢(mèng)中“幻”為“情身”,還讓那個(gè)也叫“可卿”的仙姬與釵、黛的形象混為一體,最后與寶玉一起墮入“迷津”,暗示這是后來(lái)情節發(fā)展的影子,以自圓其“宿孽因情”之說(shuō)。王熙鳳的弄權、斂財、害命,也起于她協(xié)理寧國府。秦可卿“判詞”和曲子中的詞句的含義,要比字面印象來(lái)得深奧,就連曲名“好事終”,體會(huì )起來(lái),其所指恐怕也不限于秦氏一人,而可以是整個(gè)賈府的敗亡。

朱樓夢(mèng)劍:秦可卿和二尤的故事來(lái)自《風(fēng)月寶鑒》舊稿,她們的出身、品性、結局均有相通之處,秦可卿正傳的疑點(diǎn)可以在二尤正傳里面找到答案。書(shū)中通過(guò)貓狗打架、臥房典故、兩枝宮花、焦大醉罵、判詞、曲子等細節塑造她為第一霪婦,為此遭受相思成疾(賈薔搬出)、長(cháng)輩責罰(焦大、秦邦業(yè))、名壞被欺(金榮、璜大奶奶)、因霪致?。◤執t論?。?、重度抑郁(尤氏述說(shuō)、秦可卿自述)等五重活受罪,最后不得好死,此系模擬世俗語(yǔ)態(tài)對她的霪罪表示懲罰。

但作者后期大刀闊斧修改她的形象,刪削《風(fēng)月寶鑒》風(fēng)月文字,通過(guò)移罪賈珍、乳名兼美、合家稱(chēng)頌、寶玉意淫、魂托鳳姐、合家哀悼等細節把她翻轉為第一佳人,對她的悲劇寄予深切同情。作者為二尤翻案的文章亦與秦可卿相通,她們的人性美和悲劇美自然融入大觀(guān)園全體,共同表達了女兒尊貴和意霪主題。

人際關(guān)系

丈夫:賈蓉

姐姐:警幻仙子

公公:賈珍

婆婆:尤氏

養父:秦業(yè)

弟弟:秦鐘

小叔子:賈薔

嬸子:王熙鳳

丫鬟:寶珠、瑞珠

藝術(shù)形象

1977年

香港邵氏電影《紅樓春夢(mèng)》

劉慧茹

1977年

香港佳藝《紅樓夢(mèng)》

林燕妮

1987年

央視版《紅樓夢(mèng)》

張蕾/夏麗蓉

1989年

北影版《紅樓夢(mèng)》

何晴

1996年

臺灣華視版《紅樓夢(mèng)》

張瓊姿

1998年

《秦可卿之謎》

苗乙乙

2010年

《黛玉傳》

呂佳容

2010年

新《紅樓夢(mèng)》

唐一菲